hoa sứ thái đẹp


hoa sứ thái đẹp


Hạt giống hoa sứ Adenium Obesum Mixed Color
Hạt giống hoa sứ Adenium Obesum Mixed Color là hạt lai, hạt giống từ sự nảy mầm không ổn định. Bán hat giong hoa su Thái Lan– Hoa sứ Thái Lan – Cây hoa sứ – Hoa Sứ boehmianum – Hoa Sứ obesum – Hoa Sứ somalense


Hạt giống hoa sứ Adenium Obesum Mixed Color giá 5.000 VNĐ/ 1 hạt.


Ngoài ra chúng tôi cung cấp hạt giống hoa sứ Adenium Obesum theo màu như sau.


1. Hạt giống hoa sứ Adenium Obesum màu đỏ: 10.000 VNĐ/ 1 hạt


2. Hạt giống hoa sứ Adenium Obesum màu trắng: 10.000 VNĐ/ 1 hạt


3. Hạt giống hoa sứ Adenium Obesum màu hồng: 10.000 VNĐ/ 1 hạt


4. Hạt giống hoa sứ Adenium Obesum màu tím: 10.000 VNĐ/ 1 hạt
Hoa sứ Arabicum – Thai Socotranum / Thai Soco


Với tốc độ nảy mầm tự nhiên rất thấp và sự ổn định của hạt giống, Socotranum Thái Lan là loài hiếm nhất trên thế giới. Giá hạt giống, cây giống và các thứ khác của giống này đắt hơn các giống khác. Tuy nhiên, ngày nay, có một kỹ thuật thụ phấn chéo dẫn đến nhiều hạt hơn và biến Socotranum Thái Lan thành các nhà máy làm tiền. hat giong cà chua thân gỗ tamarilloChúng tôi có hạt giống, thân cây, cây con, cắt và ghép của Socotranum Thái Lan cho bạn.


Một số hình ảnh hoa sứ Arabicum – Thai Socotranum / Thai Soco.


Website: http://hatgionghoasu.com/


hoa sứ thái đẹp